ילד מתעורר מחלום נפלא.jpg

להתעורר כל בוקר
מחלום נפלא